Zer da gizarte-ekonomia?

Gizarte-ekonomia ekimen pribatuko jarduera ekonomikoak dira, martxan jartzen dituzten pertsonei ez ezik, gizarte osoari ere mesede egin nahi diotenak.

Gizarte-ekonomiak eta horrek dakarren ekintzailetza kolektiboak funtsezko rola bete dezakete hainbat ikuspegitatik: ekonomiaren eta gizartearen garapenaren eragile gisa, etorkizuneko enpresa-erronkei aurre egiteko modu gisa, tokiko eta eskualdeko garapenari laguntzen dion formula gisa, enplegu solidarioa, inklusiboa eta kalitatezkoa bultzatzeko bitarteko gisa, eta, azkenik, gizartea eraldatzen duen elementu gisa. Gizarte-ekonomia ekonomia eta enpresa ulertzeko beste modu bat da, eta ekoizteko, ekiteko, kudeatzeko, kontsumitzeko eta kontsumitzeko beste modu bat da.

Horrek guztiak enpresa-segmentu giltzarri bihurtzen du Gizarte Ekonomia etorkizunari begira, eta palanka bat ekonomiarako eta gizarte-susperraldirako, gaur egungoak bezalako krisi-garaiotan, euskal eta europar gizarteak eta ekonomiak hurrengo urteetan aurre egin behar dieten erronkei erantzun berritzaile eta integratzaileak eskaintzeko gai dena.

Gizarte Ekonomia eta, bereziki, lan elkartuko kooperatibak dira Euskadiren bereizgarri, gure Erkidegoa munduko erreferente baita. Lidergo horri eutsi behar zaio, are gehiago proiektatu behar da, eta bere zutabe sendo eta sendoetan oinarrituta, eredu arrakastatsu horren hazkundearen eta sendotzearen bidean jarraitu behar da.

Gizarte-ekonomiaren gakoak

Pertsonak kapitalaren gainetik daude

Kideen kontrol demokratikoa

Atxikimendu borondatezko eta irekia

Lurraldearekiko konpromisoa

Zein dira haien printzipio eta balioak?

  1. Pertsonak eta gizarte-helburua kapitalaren gainetik daude, eta kudeaketa autonomo, garden, demokratiko eta parte-hartzailea egiten da. Erabakiak hartzeko garaian pertsonak eta erakundearentzat egiten duten lana eta zerbitzuak hartzen dira kontuan, edo gizarte-helburua hartzen da kontuan, kapital sozialari egiten dioten ekarpenaren aldean.
  2. Jarduera ekonomikoak lanaren arabera eta bazkide eta partaideek emandako zerbitzuaren eta jardueraren arabera eman dituen emaitzak, hala badagokio, erakundearen gizarte-helburura eta garapen jasangarria, kideen zerbitzuen interesa, interes orokorra eta bestelako helburu batzuk lortzera bideratzea.
  3. Barne-solidaritatea eta gizartearekiko solidaritatea sustatzea, tokiko garapenarekiko konpromisoa, emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna, gizarte-kohesioa, lankidetza, desgaitasuna duten pertsonen eta gizartetik baztertuta edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonen laneratzea, kalitatezko enplegu egonkorra sortzea, bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea eta jasangarritasuna bultzatzeko.
  4. Botere publikoekiko independentzia.
  5. Lurraldearekiko konpromisoa landa-ingurunea jendez husteari eta zahartzeari dagokienez, egonkortasuna eta etorkizuna ekarriz.
  6. Demokrazia instituzionala eta ekonomikoa indartzea.