Fundazioak

Fundazioak

Irabazi-asmorik gabeko erakundeak dira, sortzaileek hala nahi dutelako erakundearen ondarea interes orokorreko helburu bat gauzatzera bideratzen dutenak modu iraunkorrean.

Gizarte-ekonomiako fundazioek zehatz-mehatz bete behar dituzte gizarte-ekonomiari buruzko printzipio horiek, 5/2011 Legean jasoak.

Gehiago jakiteko

Erakundeak

FUNKO
Fundazioen Euskal Konfederazioa